Algas strateegia „Eesti 2035“ koostamine

2020. aasta kevadel valmiv strateegia peab andma järgmise 15 aasta kohta selge pildi riigi peamistest eesmärkidest – mida tahame saavutada ning milliseid probleeme peame juba ennetavalt lahendama. Strateegia koostamise eesmärk on vähendada ka bürokraatiat ning valitsuse tasandi arengukavade killustatust ja hulka. Strateegiat hakatakse üle vaatama igal aastal, et võtta arvesse välistrendide mõju ning reageerida muutustele operatiivselt ja paindlikult ning toetada Vabariigi Valitsuse eesmärkide saavutamist. Aastal 2020 lõppevad riigis ligi pooled valdkondlikud arengukavad, mistõttu algab ministeeriumides laiaulatuslik jätkustrateegiate koostamine. „Eesti 2035“ aitab vältida valdkondlike arengustrateegiate killustatust ja ennetada võimalikku ebakõla, sest selles lepitakse kokku valdkondadeülesed eesmärgid ja ülesanded. Strateegia „Eesti 2035“ asendab 2020. aastal lõppeva konkurentsivõime kava „Eesti 2020“. Samuti lõpeb 2020. aastal Euroopa Liidu käesolev finantsperiood ning „Eesti 2035“ aitab järgmise perioodi vahendeid paremini jaotada. „Eesti 2035“ strateegiaga koos valmivad ka uued Eesti Euroopa Liidu poliitika põhisuunad. Strateegia „Eesti 2035“ koostamise, elluviimise ja värskendamise eest vastutab Riigikantselei koostöös Rahandusministeeriumiga. Valitsus kiitis „Eesti 2035“ strateegia koostamise heaks märtsi alguses.
Milline oleks sinu jaoks lahe Eesti, kus elada? Mida teeksid presidendina?
Mis on tänase Eesti strateegilise planeerimise kõige suurem murekoht?
Milline võiks Eesti olla aastal 2035?
Millist positiivset muutust meie ühiskonnas soovite näha veelgi kasvamas?
Mis hüva nõu annate teistele Eesti tuleviku üle arutlejatele?

2018. aasta teemad

 • Eessõna
  Loe edasi >>
 • Eesti Vabariik tähistas 100. sünnipäeva
  Loe edasi >>
 • Algas strateegia „Eesti 2035“ koostamine
  Loe edasi >>
 • Uueks riigisekretäriks sai Taimar Peterkop
  Loe edasi >>
 • Konstantin Pätsist ilmus kaheköiteline suurteos
  Loe edasi >>
 • Maailma tipptasemel mõttekojad esitlesid Tallinnas uurimusi tehisintellekti tulevikust
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks tervikliku lähenemise elanikkonnakaitse arendamiseks
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava
  Loe edasi >>
 • Lõppraport: isejuhtivad sõidukid Eesti teedel võivad kaotada liiklussurmad
  Loe edasi >>
 • Eesti saab tehisintellekti strateegia
  Loe edasi >>
 • Ühendministeeriumisse loodi innovatsiooniüksus
  Loe edasi >>
 • Eesti eesistumine kujunes ligi 11 miljonit eurot odavamaks
  Loe edasi >>
 • Riik otsis ühe konkursiga 15 tippjuhti
  Loe edasi >>
 • Tippjuhid arutasid, millised on Eesti järgmised sada aastat
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei töö talletati raamatusse ja videole
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei puhastas maailmakoristuspäeval Snelli tiiki
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei tähistas oma 100. sünnipäeva suure peoga
  Loe edasi >>
 • Aasta pildis
  Loe edasi >>