Eesti saab tehisintellekti strateegia

Riigikantselei ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium algatasid valdkonnaülese projekti tehisintellekti ehk krattide kasutuselevõtmise analüüsimiseks ja ettevalmistamiseks Eestis, sealhulgas katsekeskkonna arendamiseks. Moodustatav ekspertrühm koostab seaduseelnõu, et muuta võimalikuks krattide ehk täisautonoomsete infosüsteemide kasutamine kõikvõimalikes eluvaldkondades ning tagada õigusruumi selgus ja vajalik järelevalve. Samuti töötab ekspertrühm välja Eesti tehisintellekti strateegia, milles kirjeldatakse, kus ja millistest krattidest võib enim kasu olla nii avalikus kui ka erasektoris, ning meetmeid, millega nende kasutuselevõtmist edendada. Ekspertrühma tööd koordineerib Riigikantselei koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning selle tähtaeg on 2019. aasta aprillis. Ekspertrühma kaasati riigiasutused, ülikoolid, ettevõtted ja sõltumatud eksperdid.

2018. aasta teemad

 • Eessõna
  Loe edasi >>
 • Eesti Vabariik tähistas 100. sünnipäeva
  Loe edasi >>
 • Algas strateegia „Eesti 2035“ koostamine
  Loe edasi >>
 • Uueks riigisekretäriks sai Taimar Peterkop
  Loe edasi >>
 • Konstantin Pätsist ilmus kaheköiteline suurteos
  Loe edasi >>
 • Maailma tipptasemel mõttekojad esitlesid Tallinnas uurimusi tehisintellekti tulevikust
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks tervikliku lähenemise elanikkonnakaitse arendamiseks
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava
  Loe edasi >>
 • Lõppraport: isejuhtivad sõidukid Eesti teedel võivad kaotada liiklussurmad
  Loe edasi >>
 • Eesti saab tehisintellekti strateegia
  Loe edasi >>
 • Ühendministeeriumisse loodi innovatsiooniüksus
  Loe edasi >>
 • Eesti eesistumine kujunes ligi 11 miljonit eurot odavamaks
  Loe edasi >>
 • Riik otsis ühe konkursiga 15 tippjuhti
  Loe edasi >>
 • Tippjuhid arutasid, millised on Eesti järgmised sada aastat
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei töö talletati raamatusse ja videole
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei puhastas maailmakoristuspäeval Snelli tiiki
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei tähistas oma 100. sünnipäeva suure peoga
  Loe edasi >>
 • Aasta pildis
  Loe edasi >>