Lõppraport: isejuhtivad sõidukid Eesti teedel võivad kaotada liiklussurmad

Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel isejuhtivate sõidukite Eesti transpordisüsteemi lülitamist analüüsinud ekspertrühm leidis, et uuendusliku transporditehnoloogia kasutuselevõtmine looks Eestis vähemalt teoreetilise eelduse liiklusõnnetuste nullvisiooni elluviimiseks ja suurendaks Eesti transpordisektori konkurentsivõimet. 2016. aasta augustis ellu kutsutud isejuhtivate sõidukite ekspertrühma lõppraportis selgitatakse, millist potentsiaali, riske ja võimalusi tähendab liikuvuse digitaliseerimine ja isejuhtivad sõidukid laiemalt. Samuti puudutatakse raportis küsimust, kuidas juba aastaks 2030 oleks 90 protsenti Eestis läbitud kilomeetritest isejuhtivate sõidukitega sõidetud ja mida selline väga radikaalne muutus tähendaks avaliku sektori, ettevõtluse ja ühiskonna jaoks laiemalt. Ekspertrühma lõppraportis tuuakse esile, et muutuse rakendamise edukus sõltub mõtteviisi muutusest ja riiklikul tasemel strateegilistest sammudest, mis peab tähendama ka investeeringuid uutmoodi transpordi taristusse. Samuti tuleb isejuhtivate sõidukite temaatikat vaadata terviklikult – tehnoloogia kõrval lahendada ka poliitilised, ühiskondlikud ja õiguslikud küsimused. 2017. aasta märtsist on isejuhtivate sõidukite katsetamine kõikidel avalikel teedel seaduslik kogu Eestis. Seda juhul, kui inimjuht on võimeline sõiduki liikumist mõjutama ja olema seeläbi õiguslikult vastutav. Isejuhtivate sõidukite ekspertrühma analüüsi rahastati ühtekuuluvusfondide 2014–2020 rakenduskava prioriteetse suuna „Haldusvõimekus” poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine meetmest.

2018. aasta teemad

 • Eessõna
  Loe edasi >>
 • Eesti Vabariik tähistas 100. sünnipäeva
  Loe edasi >>
 • Algas strateegia „Eesti 2035“ koostamine
  Loe edasi >>
 • Uueks riigisekretäriks sai Taimar Peterkop
  Loe edasi >>
 • Konstantin Pätsist ilmus kaheköiteline suurteos
  Loe edasi >>
 • Maailma tipptasemel mõttekojad esitlesid Tallinnas uurimusi tehisintellekti tulevikust
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks tervikliku lähenemise elanikkonnakaitse arendamiseks
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava
  Loe edasi >>
 • Lõppraport: isejuhtivad sõidukid Eesti teedel võivad kaotada liiklussurmad
  Loe edasi >>
 • Eesti saab tehisintellekti strateegia
  Loe edasi >>
 • Ühendministeeriumisse loodi innovatsiooniüksus
  Loe edasi >>
 • Eesti eesistumine kujunes ligi 11 miljonit eurot odavamaks
  Loe edasi >>
 • Riik otsis ühe konkursiga 15 tippjuhti
  Loe edasi >>
 • Tippjuhid arutasid, millised on Eesti järgmised sada aastat
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei töö talletati raamatusse ja videole
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei puhastas maailmakoristuspäeval Snelli tiiki
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei tähistas oma 100. sünnipäeva suure peoga
  Loe edasi >>
 • Aasta pildis
  Loe edasi >>