Riik otsis ühe konkursiga 15 tippjuhti

Riigisekretär kuulutas jaanuaris välja konkursi 15 avaliku teenistuse tippjuhi ametikohale. Sellisel moel korraldati konkurss esimest korda ja seetõttu, et 2018. aastal lõppes suurel osal tippjuhtidest 5-aastane ametiaeg, mis kehtestati 2013. aastal jõustunud avaliku teenistuse seadusega. Konkursile esitas avalduse 116 kandidaati. Konkursi tulemusel jätkab seitse tippjuhti oma ametikohal ja kaheksal ametikohal alustavad tööd uued tippjuhid. Väljavalitud tippjuhtide seas on 10 meest ja viis naist. Väljastpoolt senist tippjuhtide ringi osutus valituks viis inimest. Eesti avalikus teenistuses on 93 tippjuhti – ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, Riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, Kaitseväe juhataja ning riigi peaprokurör. Aprillis kuulutas Riigikantselei välja kandideerimise kolmandasse avaliku teenistuse juhtimistalentide programmi, mille eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele. 48 kandidaadi seast valiti välja üheksa noort. 2012. aastal välja kuulutatud esimesse programmi kandideeris 146 noort, kellest valiti välja seitse, viis programmis osalejat jätkab tööd avalikus sektoris. Teise programmi, mis kestis 2015. aasta septembrist 2017. aasta maini, kandideeris 145 noort, kelle seast valiti välja kaheksa. Nendest omakorda kuus jätkab tööd avalikus sektoris.

2018. aasta teemad

 • Eessõna
  Loe edasi >>
 • Eesti Vabariik tähistas 100. sünnipäeva
  Loe edasi >>
 • Algas strateegia „Eesti 2035“ koostamine
  Loe edasi >>
 • Uueks riigisekretäriks sai Taimar Peterkop
  Loe edasi >>
 • Konstantin Pätsist ilmus kaheköiteline suurteos
  Loe edasi >>
 • Maailma tipptasemel mõttekojad esitlesid Tallinnas uurimusi tehisintellekti tulevikust
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks tervikliku lähenemise elanikkonnakaitse arendamiseks
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava
  Loe edasi >>
 • Lõppraport: isejuhtivad sõidukid Eesti teedel võivad kaotada liiklussurmad
  Loe edasi >>
 • Eesti saab tehisintellekti strateegia
  Loe edasi >>
 • Ühendministeeriumisse loodi innovatsiooniüksus
  Loe edasi >>
 • Eesti eesistumine kujunes ligi 11 miljonit eurot odavamaks
  Loe edasi >>
 • Riik otsis ühe konkursiga 15 tippjuhti
  Loe edasi >>
 • Tippjuhid arutasid, millised on Eesti järgmised sada aastat
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei töö talletati raamatusse ja videole
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei puhastas maailmakoristuspäeval Snelli tiiki
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei tähistas oma 100. sünnipäeva suure peoga
  Loe edasi >>
 • Aasta pildis
  Loe edasi >>