Ühendministeeriumisse loodi innovatsiooniüksus

Ühendministeeriumisse moodustatud üksuse põhieesmärk on muuta avalikke teenuseid kliendikesksemaks. Üksus alustas tööd kolmeaastase katseprojektina ning selle esimesed ülesanded on seotud intelligentse transpordi tuleviku, vähipatsiendi raviteekonna kujundamise ja õigusloomeprotsessi tõhustamisega. Innovatsiooniüksuse töös osalevad Riigikantselei, Siseministeerium ning kõik ühendministeeriumi hoones paiknevad ministeeriumid – Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Liituma on oodatud kõik ministeeriumid. Innovatsiooniüksus loodi Riigikantselei juures tegutsenud avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma ettepanekul. Rakkerühma tööst selgus, et paremate avalike teenuste pakkumiseks peaks ametnikkond kasutama rohkem uuendusmeelseid ja tõenduspõhiseid meetodeid ning nüüdisaegseid võimalusi. Selliseid üksusi on metoodilise toe pakkumiseks ja innovatsioonikultuuri ergutamiseks ning koordineerimiseks loodud mitmes riigis.

2018. aasta teemad

 • Eessõna
  Loe edasi >>
 • Eesti Vabariik tähistas 100. sünnipäeva
  Loe edasi >>
 • Algas strateegia „Eesti 2035“ koostamine
  Loe edasi >>
 • Uueks riigisekretäriks sai Taimar Peterkop
  Loe edasi >>
 • Konstantin Pätsist ilmus kaheköiteline suurteos
  Loe edasi >>
 • Maailma tipptasemel mõttekojad esitlesid Tallinnas uurimusi tehisintellekti tulevikust
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks tervikliku lähenemise elanikkonnakaitse arendamiseks
  Loe edasi >>
 • Valitsus kiitis heaks uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava
  Loe edasi >>
 • Lõppraport: isejuhtivad sõidukid Eesti teedel võivad kaotada liiklussurmad
  Loe edasi >>
 • Eesti saab tehisintellekti strateegia
  Loe edasi >>
 • Ühendministeeriumisse loodi innovatsiooniüksus
  Loe edasi >>
 • Eesti eesistumine kujunes ligi 11 miljonit eurot odavamaks
  Loe edasi >>
 • Riik otsis ühe konkursiga 15 tippjuhti
  Loe edasi >>
 • Tippjuhid arutasid, millised on Eesti järgmised sada aastat
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei töö talletati raamatusse ja videole
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei puhastas maailmakoristuspäeval Snelli tiiki
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei tähistas oma 100. sünnipäeva suure peoga
  Loe edasi >>
 • Aasta pildis
  Loe edasi >>