Riigikantselei muutis oma põhimäärust

Septembris toodi riigi strateegilise planeerimise korraldamise ja koordineerimise ülesanne põhimääruste muutmisega rahandusministeeriumist üle riigikantseleisse. Seni oli riigi strateegilise planeerimise korraldamise ja koordineerimise ülesanne rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantslerile alluva riigieelarve osakonna pädevuses. Riigikantselei ülesanne oli Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamine, sealhulgas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi konkurentsivõime tõstmise ning säästva ja jätkusuutliku arengu strateegiliste arengukavade koostamise ja elluviimise koordineerimine. Sinna juurde kuulus peaministri ja riigisekretäri nõustamine strateegilise planeerimisega seotud küsimustes. Pärast muudatuste jõustumist kuulub Vabariigi Valitsuse töö toetamise ülesande juurde ka riigi strateegilise planeerimise korraldamine ja koordineerimine. Riigikantseleil tekkis õigus kujundada Eesti pikaajalist arengut toetav riigi strateegiline raamistik. Muudatus võimaldab peaministril riiki juhtida strateegilisel tasemel terviklikult, samuti tugevneb riigi strateegilise planeerimise korraldamine ja koordineerimine ametkonna tasemel.

2019. aasta teemad

 • Ametisse astus Jüri Ratase teine valitsus
  Loe edasi >>
 • Strateegia „Eesti 2035“ tööversioon on valmis
  Loe edasi >>
 • Valitsus moodustas kliima- ja energiakomisjoni
  Loe edasi >>
 • Valitsus algatas „Riigikaitse arengukava 2021–2030“ koostamise
  Loe edasi >>
 • Tallinn Digital Summit keskendus tulevikule tehisintellekti seltsis
  Loe edasi >>
 • Riigisekretär moodustas maaeluministeeriumi haldusala küsimustes komisjoni
  Loe edasi >>
 • Rakkerühm hakkas otsima võimalusi ühiskonna ligipääsetavaks muutmiseks
  Loe edasi >>
 • Innovatsiooniprogrammist sirgus nii käegakatsutavaid lahendusi kui ka meediakõmu tekitanud katsetusi
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei korraldas Vabaduse väljakul perepäeva
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei alustas uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koostamist
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei avas viienda tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton
  Loe edasi >>
 • Tartus toimus üheksas tippjuhtide konverents
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei muutis oma põhimäärust
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei töötajate pühendumus oma tööle püsib väga suur
  Loe edasi >>
 • Rahukohtu 1 ja 2 majad läksid remonti
  Loe edasi >>
 • Tartus esitleti Krista Aru monograafiat Jaan Tõnissonist
  Loe edasi >>
 • Soomusrong "Wabadus" rändas mööda Eestit
  Loe edasi >>
 • Otto Tiefi valitsuse moodustamisest möödus 75 aastat
  Loe edasi >>
 • Rahvusülikooli 100. sünnipäeva puhul toimus valitsuse istung Tartu ülikoolis
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei naiskoor osales laulupeol
  Loe edasi >>
 • Aasta pildis
  Loe edasi >>