Riigikantselei töötajate pühendumus oma tööle püsib väga suur

Riigikantselei töötajate pühendumus on endist viisi väga suur: suurem avaliku teenistuse keskmisest, suurem ka põhiseaduslike institutsioonide ja ministeeriumide koondhinnanguga kõrvutades, märgatavalt suurem erasektorist. Ministeeriumide võrdlusrühmas on parem tulemus vaid kultuuriministeeriumi valitsemisalal. Eelmisel korral olid tulemused paremad kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalal. Üldine rahulolu riigikantseleis ei erine avaliku sektori keskmisest nagu ka eelmisel korral, kuid on võrreldes eelmise uuringuga väiksem. Võrdluses ministeeriumide võrdlusrühmaga oleme pisut langenud: eelmisel korral olime 3. kohal, käesoleval aastal oleme 5. kohal pärast majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi valitsemisalasid. Tulemused on halvenenud ka võrdluses erinevate institutsioonide keskmise näitajaga: eelmisel korral edestasime kõiki institutsioone, seekord on parem põhiseaduslike institutsioonide keskmine hinnang, kohalike omavalitsuste, ametite ja inspektsioonide ning erasektori koondhinnangutest meie tulemus ei erine. Uuringu tulemustest tasub esile tuua veel seda, et usaldus organisatsiooni juhi otsuste vastu on riigikantseleis silmapaistvalt suur ning on võrreldes eelmise korraga veelgi kasvanud. Rahulolu-uuringus osales 125 riigikantselei töötajat, s.o 87 protsenti. 2016. aastal osales uuringus 77 protsenti töötajatest. Küsitluse korraldas rakendusuuringute keskus CentAR aprillis. Uuringu tulemusi on võrreldud üldise avaliku teenistuse pühendumuse uuringuga ning riigikantseleis 2016. aasta sügisel tehtud uuringuga.
photo
Foto: Riigikantselei töötajad koos peaministriga Stenbocki maja õuel 11.09.2019. Foto: Renee Altrov

2019. aasta teemad

 • Ametisse astus Jüri Ratase teine valitsus
  Loe edasi >>
 • Strateegia „Eesti 2035“ tööversioon on valmis
  Loe edasi >>
 • Valitsus moodustas kliima- ja energiakomisjoni
  Loe edasi >>
 • Valitsus algatas „Riigikaitse arengukava 2021–2030“ koostamise
  Loe edasi >>
 • Tallinn Digital Summit keskendus tulevikule tehisintellekti seltsis
  Loe edasi >>
 • Riigisekretär moodustas maaeluministeeriumi haldusala küsimustes komisjoni
  Loe edasi >>
 • Rakkerühm hakkas otsima võimalusi ühiskonna ligipääsetavaks muutmiseks
  Loe edasi >>
 • Innovatsiooniprogrammist sirgus nii käegakatsutavaid lahendusi kui ka meediakõmu tekitanud katsetusi
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei korraldas Vabaduse väljakul perepäeva
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei alustas uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koostamist
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei avas viienda tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton
  Loe edasi >>
 • Tartus toimus üheksas tippjuhtide konverents
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei muutis oma põhimäärust
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei töötajate pühendumus oma tööle püsib väga suur
  Loe edasi >>
 • Rahukohtu 1 ja 2 majad läksid remonti
  Loe edasi >>
 • Tartus esitleti Krista Aru monograafiat Jaan Tõnissonist
  Loe edasi >>
 • Soomusrong "Wabadus" rändas mööda Eestit
  Loe edasi >>
 • Otto Tiefi valitsuse moodustamisest möödus 75 aastat
  Loe edasi >>
 • Rahvusülikooli 100. sünnipäeva puhul toimus valitsuse istung Tartu ülikoolis
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei naiskoor osales laulupeol
  Loe edasi >>
 • Aasta pildis
  Loe edasi >>