Tartus toimus üheksas tippjuhtide konverents

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus korraldas 10. ja 11. oktoobril Tartus, kaitseväe akadeemias avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsi „Niisuguse asjade seisu juures võib isegi õnnelik olla“. Seekordsel konverentsil otsiti võimalusi, kuidas olla väledamad ja jõuda eksperimenteerides heade lahendusteni, ning koos välisesinejaga mõeldi demokraatia ja väärtuste üle. Konverentsil esines Mikko Annala Soome mõttekojast Demos Helsinki. Soome on alates eelmise valitsuse ametisse astumisest tõstnud poliitikakujundamisel fookusesse eksperimenteerimise. Selle tulemusel on tekkinud huvitav strateegiliste katsetuste kogum, mille hulka kuulub näiteks kodanikupalga eksperiment, aga ka mitmed sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna katsetused ning munitsipaalteenuste digitaliseerimine ja mobiilsemaks muutmine. Ettekanne käsitles õnnestumisi, väljakutseid ja õppimiskohti, mis sündisid valitsuse otsusest võtta eksperimenteerimine oma ametliku poliitika osaks. Lisaks Soome praeguse valitsuse eksperimenteeriva lähenemise tutvustamisele tõi ettekanne esile ka teiste riikide huvitavaid algatusi. Ideathonis ehk disainmõtlemise praktikumis katsetasid tippjuhid „Eesti 2035“ strateegiast lähtuvate probleemide lahendamist ning prototüüpide väljatöötamist. Konverentsi teisel päeval esines tippjuhtidele Sten Tamkivi, kes küsis, kus on Eesti veelahkmed: kas riigiameti ja idufirma vahel või kuskil mujal? Richard Youngs´i ettekanne käsitles demokraatia kvaliteedi parandamise võimalusi Euroopa Liidus ning seda, mida need tegevused toovad kaasa kodanikuühiskonna eestvedajatele, parteidele ja institutsioonidele nii riigi kui ka Euroopa Liidu tasemel. Konverentsi lõpetas peaministri esinemine. Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide konverents toimus üheksandat korda. Konverentsil osalesid ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid ning ametite ja inspektsioonide peadirektorid.

2019. aasta teemad

 • Ametisse astus Jüri Ratase teine valitsus
  Loe edasi >>
 • Strateegia „Eesti 2035“ tööversioon on valmis
  Loe edasi >>
 • Valitsus moodustas kliima- ja energiakomisjoni
  Loe edasi >>
 • Valitsus algatas „Riigikaitse arengukava 2021–2030“ koostamise
  Loe edasi >>
 • Tallinn Digital Summit keskendus tulevikule tehisintellekti seltsis
  Loe edasi >>
 • Riigisekretär moodustas maaeluministeeriumi haldusala küsimustes komisjoni
  Loe edasi >>
 • Rakkerühm hakkas otsima võimalusi ühiskonna ligipääsetavaks muutmiseks
  Loe edasi >>
 • Innovatsiooniprogrammist sirgus nii käegakatsutavaid lahendusi kui ka meediakõmu tekitanud katsetusi
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei korraldas Vabaduse väljakul perepäeva
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei alustas uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koostamist
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei avas viienda tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton
  Loe edasi >>
 • Tartus toimus üheksas tippjuhtide konverents
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei muutis oma põhimäärust
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei töötajate pühendumus oma tööle püsib väga suur
  Loe edasi >>
 • Rahukohtu 1 ja 2 majad läksid remonti
  Loe edasi >>
 • Tartus esitleti Krista Aru monograafiat Jaan Tõnissonist
  Loe edasi >>
 • Soomusrong "Wabadus" rändas mööda Eestit
  Loe edasi >>
 • Otto Tiefi valitsuse moodustamisest möödus 75 aastat
  Loe edasi >>
 • Rahvusülikooli 100. sünnipäeva puhul toimus valitsuse istung Tartu ülikoolis
  Loe edasi >>
 • Riigikantselei naiskoor osales laulupeol
  Loe edasi >>
 • Aasta pildis
  Loe edasi >>